6 Incheckningar (master)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Thomas Jensen 1e6d204dd9 make broker connected, add connection message 3 månader sedan
  Thomas Jensen c70b1e3eff add sensor status topic 7 månader sedan
  Thomas Jensen f8043af678 Merge branch 'master' of repo.homelab.no:thomasjsn/rpi-w1therm 1 år sedan
  Thomas Jensen 363dcc140a add average value 1 år sedan
  Thomas Jensen d0bfcd397f Add 'README.md' 1 år sedan
  Thomas Jensen 14c2858f04 first commit 1 år sedan