5 Revīzijas (master)
 

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Thomas Jensen c70b1e3eff add sensor status topic 3 mēnešus atpakaļ
  Thomas Jensen f8043af678 Merge branch 'master' of repo.homelab.no:thomasjsn/rpi-w1therm 7 mēnešus atpakaļ
  Thomas Jensen 363dcc140a add average value 7 mēnešus atpakaļ
  Thomas Jensen d0bfcd397f Add 'README.md' 11 mēnešus atpakaļ
  Thomas Jensen 14c2858f04 first commit 11 mēnešus atpakaļ