Преглед изворни кода

add sensor status topic

master
Thomas Jensen пре 8 месеци
родитељ
комит
c70b1e3eff
1 измењених фајлова са 19 додато и 3 уклоњено
  1. 19
    3
      temp_sensor.py

+ 19
- 3
temp_sensor.py Прегледај датотеку

@@ -11,6 +11,7 @@ sensors = {

msgs = []
temps = []
available = []


def add_msg_to_queue(topic, payload):
@@ -22,6 +23,20 @@ def add_msg_to_queue(topic, payload):
}

msgs.append(msg)
print(msg)


def set_sensor_status():
for uuid, sensor in sensors.items():
msg = {
'topic': 'sensor/office/temp/{}/status'.format(sensor),
'payload': 'online' if sensor in available else 'offline',
'qos': 0,
'retain': False
}

msgs.append(msg)
print(msg)


while True:
@@ -29,15 +44,16 @@ while True:
temp = sensor.get_temperature()

add_msg_to_queue(sensors[sensor.id], temp)
print("Sensor {} has temperature {:.2f}".format(sensors[sensor.id], temp))

temps.append(temp)
available.append(sensors[sensor.id])

average = sum(temps)/len(temps)
print("Average temperature is {:.2f}".format(average))

set_sensor_status()
add_msg_to_queue('average', average)
publish.multiple(msgs, hostname="192.168.1.119", client_id="rack_temp")

temps.clear()
available.clear()
time.sleep(15)

Loading…
Откажи
Сачувај